Đối tác gạo cho sự phát triển bền vững

Xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở đóng gói với kỹ thuật hiện đại; Dịch vụ xuất nhập khẩu và tư vấn xuất khẩu nông sản chuyên nghiệp

Xem thêm