Cà phê 

Cà phê, nguồn tài nguyên kinh tế quan trọng của Việt Nam, đang thu hút sự chú ý nhờ lợi thế và chất lượng cao, đặc biệt là từ Tây Nguyên, nơi nổi tiếng với tiềm năng lớn về trồng cà phê. Với đất đai màu mỡ và khí hậu đặc biệt, cà phê được trồng ở các tỉnh như Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng cho ra những hạt cà phê có chất lượng vượt trội.