HOẰNG THÁI

Công ty Hoằng Thái cung cấp các giải pháp cung ứng nguyên liệu, đóng gói, xuất khẩu nông sản phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, là cầu nối để doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận nông sản Việt chất lượng cao một cách hiệu quả.

Xem thêm

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Sản xuất, xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp

Trồng trọt,  xuất nhập khẩu sản phẩm cà phê 

Đại diện thương mại

trong và ngoài nước

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI